Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

carla15
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viaUncertainty Uncertainty

April 07 2015

carla15
9189 624b 500
Reposted fromhagis hagis viawithmyheadinspace withmyheadinspace

March 31 2015

carla15
7946 de2d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2015

carla15
1629 4ecc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viathtwins4ever thtwins4ever
carla15
4691 b555 500
Reposted frombirke birke viawasteland wasteland

March 18 2015

carla15
5287 798c
Reposted fromnebthat nebthat viascorpix scorpix

February 25 2015

carla15
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
carla15

Tak mało - Czesław Miłosz


Tak mało powiedziałem.
Krótkie dni.

Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.

Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.

Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.

Paszcza lewiatana
Zamykała się na mnie.

Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.

I teraz nie wiem
Co było prawdziwe.

February 16 2015

carla15
#49
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viatilde tilde
carla15
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viapaulinab paulinab
3775 caf8 500

February 15 2015

carla15

Micro-photography of individual snowflakes by Alexey Kljatov

carla15

February 13 2015

3652 833f 500
Reposted fromfrancisca francisca viamaddreamer maddreamer

February 06 2015

carla15
5220 93c0 500
Reposted fromrol rol viasmoothhhh smoothhhh
2891 b66f
Reposted fromjasmintea jasmintea viatilde tilde

February 01 2015

carla15
3777 1dd1 500
Reposted frompensieve pensieve viaprinzessin prinzessin

January 31 2015

carla15
1449 97b5 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viainherownway inherownway

January 30 2015

carla15
carla15
How's your beaver?
Reposted fromhalucine halucine viaBloodyYuki BloodyYuki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl